"To i Tao" Jam 1991 / Polonia 1997


 1. MERGEN HARA BÖ (W. Rychły) 5'51

 2. TO I TAO(M. Rychły) 11'14

 3. OJ (M. Rychły) 1'27

 4. SZA (M. Rychły) 8'42

 5. NA HOWERLI DŻDŻY (M. Rychły) 21'32

płyta do nabycia w sklepie serpent.pl
(tam też posłuchasz sampli ze wszystkich utworów)
Nagrano w składzie:

MACIEJ RYCHŁY
japoński flet bambusowy (I, IV, V) duduk-obój ormiański (IV, V) multanki-fletnia Pana (I, V) flety alikwotowe (I, II) flet z kory wierzbowej (II) renesansowe flety proste (V) piszczałka jaworowa (V) bieszczadzki flet z gałęzi gruszy (II) przebierki sierszeniek lubuskich (V) stroiki z trzciny wodnej (I, V) gęśle gdańskie (II) calimba (II) cytra (IV) serce (IV) bębny ramowe (II, III, V) śpiew (I, II, III, V) głosy (I, V)

WALDEMAR RYCHŁY
gitary (I, II, III, IV, V) dzwony rurowe (V) głosy (I)

ANDRZEJ TRZECIAK
wiolonczela (I, II, III, V) bębny ramowe (I, V) tabla (V) kotły (V) wibrafon (IV) przeszkadzajki (II, V) śpiew (I, V) głosy (I)
Muzykę naszą tworzy wędrówka.
Spotykamy muzyków.
Tak jak inni podarowują sobie przedmioty,
Oni przekazują nam część swego dziedzictwa.
Sami też kiedyś zostali obdarowani.
Kręci się kołowrotek.
Jest jeszcze zapis.
On jest jak ziarno.
Poświęcamy mu swoją uwagę,
Część naszej biografii.
Wrasta w nas.
To ważna część naszego życia.


O KULTURZE
Kultura nie jest niczym - złym ani dobrym. Jest uprawą.
Są uprawy wielorakie. Są monokultury.
Czym mierzy się bogactwo? Wielością harmonii.
Kto czuje harmonię uzna konieczność różnorodności.


O EGZOTYCE
Gdy własne dziedzictwo staje się egzotyką to znak dla nas - to symptom wykorzenienia.
Czymże jest odczucie egzotyki jak nie wabieniem nieznanego?
Egzotyka - znak dla uwagi. Czujność, uwaga tworzy pole wzrostu.


O MUZYCE
Cóż ważnego jest w muzyce, że możesz poświęcić jej swoją biografię?
Poczucie obecności wzajemnej.
Istnieje w danej nam szczelinie teraźniejszości.
Gdy czujesz ten impuls życia, niechybnie jesteś muzykiem.


O DZIEDZICTWIE
Kultura twego wzrostu nie zależy od twego wyboru.
Jest dziedzictwem. Losem. Trudno o nim dyskutować.
Trzeba go wypełnić. Tak się też dzieje.


O KRESACH
Las i góry są azylem. Tam chroni się duchowość.
A jest jeszcze sen. Śnienie sięga kresu.
Podróż sunie jak archaiczna ryba
Siły łapię
Wciąż ten sam przymus wędrowania
Żeby się utrzymać

TO I OJ TODA
TO I TAO
TO ODA TAO

Plączą się rysunki
Splata ornament drogi
W odkrywaniu powiązanego

Wskazanie miejsc:

* Tutaj mieszkamy i śnimy
I. MERGEN HARA BÖ
II. TO I TAO
III. OJ
IV. SZA
V. NA HOWERLI DŻDŻY

ŹRÓDŁA
 1. Ilpo Saastamoinen, KANSAT SOITTAVAT Helsinki 1985
  Painokaari Oy nr 139, nr 141
 2. Ks. Wł. Skierkowski, Puszcza Kurpiowska..., Wydawnictwo Tow. Nauk, Płock 1934 cz. II z. III nr 708, dalsze melodie nry 591, 616, 768, z. II nr 521
 3. A. Czekanowska, Ludowe melodie... PWM s. 186 nr 30
 4. J. Bobrowska, Skala pentatoniczna... Zeszyty naukowe nr 12 1977 s. 37 nr 8
 5. Stanisław Mierczyński, Muzyka Huculszczyzny, PWM s. 90; s 64 nr 56; s. 64-65 nr 57; s. 93 nr 113; s. 82 nr 88; s. 73 nr 71; s. 76 nr 76; s. 96 nr 119; s. 103 nr 103; s. 104 nr 134; s. 110 nr 148; s. 79 nr 82; s. 100 nr 125; s. 58 nr 45; s. 49 nr 26