KWARTET JORGI "Live" Quartet 1994 (2 x MC)The tapes contain whole material previously released on records: "Life" (1985) and "Kwartet Jorgi" (1986)Strona A

NIECHAJ TANCZY CERNUNNOS
 1. live play  Flowers of Edingburgh  save as...
 2. Off to California
 3. Byrnes Hornpipe and Sheffield Hornpipe
 4. Sweet Molly
 5. Cadgers the cannongate and the gun in the thatch
 6. Chief O'Neil's Favonrike and Rakish Paddy
 7. The whistling thief and the gentleman thief
 8. Carolans receipt
 9. The high level hornpipe
 10. Ye Souldiers Dance
 11. Perrie Hoose ahint the burn and Corn riggs are bonny

Strona B

CZTERY SPOJRZENIA Z KREMENAROS
   spojrzenie lemkowskie
1. Wze sonce nyzenko

   spojrzenie bukowinskie
2. Sirba

   spojrzenie huculskie
3. Zaspiew
4. Wirowanie kolomyjki
5. Wspominanie dali
6. Rozwijanie kolomyjki

   spojrzenie nizinnopolskie
7. Oberek

Strona C

1.live play  BUKOWE BERDO  save as...
2. OLMORTS OLOF SVENSSON


Strona D

MUZYKA JASKINI LOTROW
   cz. 1. piesni lotrow kurpsiowskich
1. live play  Ziosna  save as...
2. Zaswiec niesiundzu
3. Spiewka nocy
4. Spiewka panny mlodej
5. Duduki

   cz. 2 tance lotrow irlandzkich
6. Gorzkie korzenie
7. Ogien


15.02.99::::Kwartet Jorgi on Terra Soundtralis Incognita::::::e-mail:::::listening::