"Kwartet Jorgi"








SOURCES
description of musical notations

 1. Jan Chorosinski, Melodie taneczne Powisla, Wedrowiec zbojnicki nr 49
 2. Oskar Kolberg, Mazowsze t. IV, nr 412
 3. Lucjan Kamienski, Piesni ludu pomorskiego I, nr 198
 4. Jan Chorosinski, Melodie..., Wadrowny lesny nr 39
 5. Oskar Kolberg, Kieleckie cz. II, Pastuszek nr 288
 6. Oskar Kolberg, Kujawy cz. II, Wolarek nr 276
 7. Oskar Kolberg, Sandomierskie t. II, nr 15
 8. Oskar Kolberg, Lubelskie cz. I, nr 242
 9. Oskar Kolberg, Kaliskie cz. II,nr 173
 10. Aleksander Pawlak, Kujawy cz. II, nr 81A i 78B
 11. Oskar Kolberg, Kujawy cz. II, nr 420
 12. Aleksander Pawlak, Kujawy cz. II, nr 129C
 13. Aleksander Pawlak, Kujawy cz. II, nr 54K
 14. Oskar Kolberg, Leczyckie, nr 294




22.12.98::::Kwartet Jorgi on Terra Soundtralis Incognita::::::e-mail:::::::listening::::